Tarih boyunca pek çok uygarlığın yaşadığı ve insanlığın ilk yerleşim yerlerinden büyük imparatorluklara kadar topluluğa ev sahipliği yapan Anadolu toprakları, bu toplulukluların izlerini taşıyor. Antik çağlardaki çok tanrılı inanışlardan semavi dinlere kadar farklı inanç topluluklarının mimari eserleri ve ibadet yapıları Anadolu’nun dört bir yanında. Tarih boyunca önemli bir inanç merkezi konumunda bulunan Türkiye, insanlık tarihine ışık tutan yerleşim yerleri ve dini yapılarıyla dünyanın en zengin bölgelerinden.

Türkiye’nin İnanç Merkezleri

20Nuh’un Gemisi

Anadolu’nun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı’nda doğal bir anıt olarak bulunan Nuh’un Gemisi, efsanelere ve kutsal kitaplara konu olan Nuh Tufanı sonucunda geminin karaya oturduğu nokta olarak düşünülüyor. Günümüzde pek çok ziyaretçinin ilgi alanı olan bu bölgeye adını veren Nuh’un Gemisi efsanesi, Kur’an ve Tevrat’ta, 40 günlük bir yağmur sonucu suların yükselmesiyle oluşan ve 150 gün süren Nuh tufanını anlatıyor.