Vespasian’ın büyük oğlu Roma imparatoru Titus’un şerefine yapılmış bir eser olan Titus Kemeri, kendisinden sonra imparatorluk tahtına geçmiş olan, Titus’un genç kardeşi Domitian tarafından MS. 82 yılında yaptırılmış. Forum Roma’da yer alan yapı burada halen varlığını sürdürebilmiş iki anıttan birisi.

Roma gezilecek yerler arasında yer alan ve en eski Roma kemeri olma özelliğini koruyan yer, Titus’un imparatorluk döneminde, özellikle MS. 70 yılındaki Kudüs kuşatmasında, askeri başarılarının anısını yansıtıyor.

Titus Kemeri, Roma

Roma işgaline karşı MS. 66 yılında başlayan ve dört yıl süren Yahudi isyanında önceleri Vespasian ayaklanmayı bastırmakla görevlendirilse de, imparator olduktan sonra Titus bu görevi devralmış. MS. 70-72 yılları arasında şehri ele geçiren Titus, MS. 81 yılındaki ölümünün ardından Senato tarafından tanrılaştırılmış. Kısa süren saltanatına rağmen bu denli büyük bir unvan almasının sebebi ise tam anlamıyla muhteşem bir hükümdar olması.

Domitian, Titus’un anısına bir kemer inşa edilmesi için çalışma başlatarak her yıl adına büyük festivaller düzenletmiş. 15. Yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun çöküşüne kadar sağlam bir şekilde kalan kemer, 11. Yüzyılın en büyük ailelerden olan Frangipani’ler tarafından savaş kulesi yapılacak kadar güçlü ve dayanıklıymış.

Titus Kemeri, Roma

Yakın zaman içinde kemerin yapısı oldukça bozulmaya başladı. İlk ciddi restorasyon çalışması 1817 ve 1821 yılları arasında yapıldı. 19. Yüzyıl restorasyon çalışmaları kemerin dış yüzeylerine yapıldı ve Roma mermeri yerine traverten kullanıldı. Bunun sebebi ise restore edilen kısımların orijinal kısımlardan ayırt edilebilir olması gerektiğiydi. Oldukça çok sayılabilecek duvar eklemeleri ve tamamen yeni sütunlar yapıldı.

Binanın yapıldığı döneme ait döküman bulmak çok zor olduğu için mimarın kim olduğu tam olarak bilinmiyor. Ancak, yapılış tarzı ve stil olarak Domitian’ın en gözde mimarlarından olan Rabirus’un olduğu düşünülüyor.

Titus Kemeri, Roma

30 metre uzunluğundaki anıtın her iç yüzünde Titus’u yücelten kabartmalar bulunuyor. Bunlardan en efsanevi olanı da Tanrıça Roma ve Victoria ile savaş arabasının üzerinde bir zafer kutlaması yaptığı rölyef. Diğeri daha tarihi olarak, imparatorun cenazesi ve Kudüs’den aldığı hazineleri gösteriyor.

Kemerin dış yüzeyindeki bronzdan yapılan friz yazıtlar yüzyıllar önce yok olmuş. Kemerin tepesinde bulunan bronzdan yapılma bir savaş arabası da yok olanlar arasında. İç tarafta bulunan kabartmalar ise canlı renklerden oluşuyor. Yazıtlar, Roma halkının ve senatonun halen Titus’un varlığına inandığının bir göstergesi.

NEDEN BİR YORUM YAZMIYORSUN?

Please enter your comment!
Please enter your name here