Avrupa Konseyi Parlamentosu’nun girişinde açılan, yirmi birinci yüzyılın en önemli kişiliklerinin gösterildiği sergide, insanlık tarihine yön verenler arasında Leonardo Da Vinci ve Gandi’nin yanı sıra ünlü Türk gezgin Evliya çelebi’de bulunuyor.

Ayrıca, sergi salonuna  oy sandıkları konarak; sergi gezisini tamamladıktan sonra ziyaretçilerden oy vermeleri istenmiş. Oy pusulasında ise: ”Size göre insanlık tarihinin 21’inci yüzyıla ulaşmasında en önemli köprü görevini kim görmüştür?” diye bir soru bulunuyormuş. Cevabı bilen?

İnsanlık tarihine yön veren 20 kişi

20Evliya Çelebi

Yedi iklim, 18 padişahlık dönemi gezen; 71 yılı aşkın ömrünün 51 yılını seyahatlerde geçiren, bir diyardan bir başka diyara uzanan yollarda, farklı şehirlerde, farklı ülkelerde geçiren bir gezgin.

Evliya Çelebi, gezdiği yerlerde camileri, medreseleri, çeşmeleri, çarşıları, yazarları, sur, kale, hamam, han, cadde, sokak ve evleri, bahçeleri ve benzerinin yanı sıra düğünleri, yerel oyun ve kıyafetleri sanatsal ve toplumsal davranışları da gözlemleyip anlattığı Bursa’dan sonra Osmanlı coğrafyasının neredeyse tamamını dolaşarak büyük ve önemli eseri Seyahatname’yi oluşturmuştur.

Önceki

7 YORUMLAR

NEDEN BİR YORUM YAZMIYORSUN?

Please enter your comment!
Please enter your name here