Gökçeada, Çanakkale’ye bağlı, Türkiye’nin en büyük adası. Deniz ve güneşten hoşlananalar için yaz aylarında güzel bir tatil rotası. Çınarlı, Bademli, Dereköy, Eşelek ve Kaleköy gibi sakin ve dingin şirin köylere sahip.

Temiz su kaynakları ve bol oksijenli havasıyla, güneşin son battığı yer Gökçeada, bakir koyları, altın plajları ve kuzeyden esen rüzgarlarıyla deniz sörfü, kitesurf ve dalış gibi sosyal aktiviteler için de oldukça uygun cennet bir bölge. Ku­zey Ege’de­ki iki Türk ada­sın­dan bi­ri olan adada, nostaljik Rum köylerini gezebilir, nefis yerel lezzetleri tadabilirsiniz.

gökçeadaya nasıl gidilir

Gökçeada nerede

Gök­çea­da, Ça­nak­ka­le Bo­ğa­zı’nın ku­zey­ba­tı­sın­da, ku­ze­yin­de Semadirek Ada­sı, doğusunda Gelibolu Yarımadası, gü­ney­ba­tı­sın­da Lim­ni Ada­sı ve gü­ne­yin­de Bozcaada’nın yer aldığı Tür­ki­ye’nin en bü­yük adası.

91 km’lik kıyı şeridine sahip İlyada Destanında Poseidon’un adası olarak geçen Gökçeada, Ege Denizi’nin kuzeyinde, Saros Körfezi girişinde yer alan Çanakkale‘ye bağlı bir ilçe konumunda.

Türkiye’nin en batı ucunda yer alan ada, Ege’nin en zengin doğal su kaynaklarına sahip bölgesi olan Gökçeada, 1999’dan bu yana Tür­ki­ye’nin ilk su­ al­tı par­kı unvanına sahip.

Gökçeada’ya nasıl gidilir

Gökçeada Nerede

Trakya üzerinden İstanbul, Tekirdağ, Gelibolu Yarımadası, oradan da Eceabat’a gelmeden 4 km öncesinde Kabatepe Liman kavşağından Gökçeada feribotuyla ulaşabileceğiniz Gökçeada’ya, sahilden İzmir, Ayvalık, Edremit yolunu takip ederek Çanakkale İskelesi üzerinden feribotla da gelebilirsiniz.

2016’da sakin kent (Cittaslow) olan Gökçeada’ya ula­şım yalnızca de­niz yo­luy­la sağ­la­nı­yor. Ges­taş tarafın­dan dü­zen­le­nen de­niz ula­şı­mın­da, 1 ara­ba­lı fe­ri­bot ve 1 de­niz oto­bü­sü kul­la­nı­lı­yor. Çanakkale’ye geldikten sonra Çanakkale Boğazı’nı geçmek için ya­ya­lar için olan de­niz oto­bü­sü se­fer­le­ri ile yaklaşık 1,5 saatte Gök­çea­da’da olabilirsiniz.

Hava yolu

Hava yolu ile Gökçeada’ya ulaşım için 2010’da hizmete giren ve yalnızca iç hatlar terminalinin bulunduğu Gökçeada Havalimanı’nı kullanabilirsiniz. Genellikle yaz aylarında faaliyet gösteren Gökçeada Havalimanı’ndan adanın merkezine taksilerle ulaşım mümkün. Adaya Çanakkale Havalimanı’ndan da ulaşım mümkün. Taksi, araç kiralama, otobüs ve özel servislerle Çanakkale merkeze geldikten sonra buradan Kabatepe Limanı’ndan kalkan feribotlarla adaya geçebilirsiniz.

Kara yolu

Gökçeada Nasıl Gidilir

İs­tan­bul’dan ge­lir­ken TEM oto­yo­lu üze­rin­den Te­kir­dağ-Ke­şan-Ge­li­bo­lu-Ecea­bat is­ti­ka­me­tin­de ilerleyerek Ka­ba­te­pe Li­ma­nı’nın­a ulaşabilir, İz­mirAn­ka­ra-Es­ki­şe­hir-Bur­sa’dan ge­lir­ken de Ça­nak­ka­le Boğazı’nı geçmeniz gerekiyor. Boğaz geçişi için aldığınız bilet ile aynı gün içinde Gökçeada feribotuna ücretsiz binebiliyorsunuz. Çanakkale Boğazı’nı ise, Gelibolu-Lapseki (20 dakika), Eceabat-Çanakkale (15 dakika), Kilitbahir-Çanakkale (7 dakika) olmak üzere üç alternatifle geçebilirsiniz. Gestaş’ın Çanakkale Boğazı’nda düzenlediği sefer saatleri için www.gestasdenizulasim.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

İstanbul yönünden

Kara yolu ile Gökçeada’ya ulaşım için, İstanbul yönünden gelecekseniz, TEM veya E5 üzerinden Tekirdağ-Malkara-Keşan-Çanakkale’den Eceabat’a 5 km kala Milli Park kavşağında, feribot göstergeli Kabatepe levhasına dikkat ederek sağa dönüp Kabatepe Limanı’na ulaşabilirsiniz. Limandaki gişeden bilet alarak feribota binebilirsiniz. Otomobildeki yolcular için ayrıca ücret ödemeniz gerekmiyor.

Anadolu yönünden

Kara yolu ile Gökçeada’ya Anadolu tarafından geliyorsanız da Bursa-Bandırma yönünden, Lapseki Limanı’ndan Gökçeada bileti almanız gerekiyor. Gün boyunca Gelibolu’ya her saat başı hareket eden feribotla karşıya geçip 30 km sonra da, Milli Park kavşağından sağa dönerek Kabatepe’ye ulaşabilirsiniz.

İzmir ve Balıkesir tarafından geliyorsanız, Çanakkale Limanı’ndan Gökçeada bileti alıp, isterseniz 10 dakikada karşıya geçen Kilitbahir feribotuna, isterseniz de 25 dakikada Eceabat’a geçen feribota binebilirsiniz.

De­niz yo­lu

Gökçeada Ulaşım
Dereköy, Gökçeada

Gökçeada’ya ulaşım 1,5 saat süren arabalı feribotlarla sağlanıyor. Diğer yandan ada­ya özel tek­neyle ulaş­mak is­terseniz, feri­bo­tun ya­naş­tı­ğı Ku­zu­li­ma­nı ile ku­zey­do­ğu­da­ki Ka­le­köy Li­ma­nı’na geçebilirsiniz. Be­le­di­ye­ye bağ­lı bu li­man­lar­dan elek­trik, su, ya­kıt gi­bi ihtiyaçlarınızı gidermeniz mümkün.

Oto­büs

Gök­çea­da’ya se­fer ya­pan Ça­nak­ka­le Tru­va ile Met­ro Tu­rizm olmak üzere 2 oto­büs firması bu­lu­nu­yor. Yaz sezonunda İs­tan­bul-Gökçeada arasında her­ gün sa­bah ve ge­ce ol­mak üze­re kar­şı­lık­lı iki se­fer düzenlenirken, oto­büs­lerin kal­kış ve va­rış­la­rı ada­nın için­den ya­pılı­yor. Kış dö­ne­min­de adaya geçmeyen otobüslerden Ecea­bat’ta in­erek buradan Kabatepe minibüsüne binmeniz gerekiyor.

An­ka­ra, Bur­sa, Es­ki­şe­hir istikametinden ge­len oto­büs­le­rin son durağı olan Ça­nak­ka­le’de indikten sonra, Ça­nak­ka­le-Gök­çea­da arasında dü­zen­le­nen de­niz oto­bü­sü se­fer­le­ri­yle yaklaşık 1,5 saatte adada olabilirsiniz. Diğer seçenek de Ka­ba­te­pe’den kal­kan feribotlara bi­nmek. Bu­nun için ön­ce bo­ğa­zı geçmeniz, son­ra da Ka­ba­te­pe Li­ma­nı­na gi­den minibüslere bin­me­niz ge­re­ki­yor.

İz­mir otobüsü ile ge­liyorsanız da Çanakkale yerine Ecea­bat’ta inebilir, buradan Ka­ba­te­pe Li­ma­nı’­na giden minibüslere binebilirsiniz.

Çanakkale’nin ve Marmara‘nın incisi Gök­çea­da’ya geldiğinizde, ada merkezi ile Kaleköy ve Kuzulimanı arasında saat başı veya yarım saatte bir olmak üzere minibüs seferleri düzenleniyor. Bu şirin adayı keşfedin!

NEDEN BİR YORUM YAZMIYORSUN?

Please enter your comment!
Please enter your name here