Efes Antik Kenti, Selçuk’un en bilinen yüzü. Oysa Efes adı sadece bu antik kentin değil 8 km kare alana yayılan coğrafyanın adıydı. Efes tarihi boyunca coğrafi sebepler ve savaşlar nedeniyle 4 defa yer değiştirmiş. Bugün Türkiye‘nin en çok ziyaret edilen antik kentlerinden Efes Antik Kenti’nde gördüğümüz göz kamaştırıcı yapılar Roma İmparatorluğu döneminden kalma. Ayasuluk Tepesi civarında yeşeren yerleşimin Roma İmparatorluğu’nun mega kentlerden biri olmaya yükselmesinin hikayesi oldukça uzun.

Selçuk’un merkezde, kalenin de yer aldığı Ayasuluk Tepesi’nde ilk yerleşim I. Efes olarak kabul ediliyor ve burada Anadolu Kavimleri ve Hititlerin yaşadığı biliniyor. Hitit yazıtlarında geçen Arzawa Krallığı’nın başkenti Apasas olduğu düşünülüyor. Yunan adasından gelen ilk kolonicilerin Efes’e katılmasıyla bölge gelişir. Tarihte parayı ilk kullanan Lydia Kralı Kroisos bölgeyi ele geçirir ve geçen kent halkı Antik dünyanın 7 harikasından biri olan Artemis Tapınağı çevresindeki düzlüğe sürülür ve II. Efes kurulur.

Efes Antik Kenti Tarihi

Daha sonra Büyük İskender gelir ve bölgeyi alır. Büyük İskender’in generallerinden Lysimakhos, Artemission civarındaki yerleşimin yerini değiştirerek 2,5 km güney batıdaki şimdiki Efes’in olduğu yere taşır ve III. Efes’i kurar. Modern şehircilik anlayışına uygun birbirini dik kesen caddelerden oluşan yeni kent, Helenistik dönemde çok gelişir ve Akdeniz’in en önemli ticari limanlarından biri haline gelir. Tüccar kitlesi ve yabancıların akın eder, çok etnik bir nüfusu oluştur.

MÖ 129’da Efes Roma toprağına dâhil edilir. Dönemin en büyük limanlardan birine sahip olan Efes, Küçük Asya eyaletinin başkenti olarak imparatorluğun mega kentlerden biri haline gelir ve nüfusu 200 bin kişiye ulaşır. 1. yüzyılda Hristiyanlığın kurucusu sayılan Aziz Paul Efes’te 3 yıl kalır ve ünlü vaazlarını verir.

Efes Tarihi

Bizans Çağında şimdiki Efes’in limanının alüvyonlarla dolması nedeniyle tekrar yeri değiştirilir ve I. Efes’in kurulduğu Ayasuluk Tepesi’ne taşınmak zorunda kalınır ve IV. Efes dönemi başlar. Bu dönemde Hristiyanlığın önemli azizlerinden St. Jean’ın mezarı buradadır ve üzerine önemli bir kilise inşa edilmiştir.

Selçuklular 14. yüzyıl başlarından itibaren bölgeye gelir. Aydınoğulları Bizans’ı yenerek bölgeyi alır ve bir süre beylik merkezi olan Ayasuluk adını kullanılır. Osmanlı Dönemi’nde de Ayasuluk olarak kullanılmaya devam edilir. İttihat ve Terakki Partisi 6 Kasım 1914’te, partinin genel politikası olarak bazı kaza ve köylerin adlarını değiştirdiği dönemde Ayasuluğ ismi Selçuk olarak değiştirilir ve Şirince Belediyesi’ne bağlanır. Kurtuluş̧ Savaşı sonrasında bir süre Akıncılar adıyla anılan Selçuk, 1 Ocak 1943’te Kuşadası’na bağlanır. Son olarak Selçuk 19 Haziran 1957’de İzmir’e bağlanarak ilçe yapılır.

NEDEN BİR YORUM YAZMIYORSUN?

Please enter your comment!
Please enter your name here